help
V košíku: 0 položek
Za: 0 Kč
 
Úvodní stránka > Etický kodex
 

Etický kodexvychází ze zásad slušného chování. Je závazný pro všechny Uživatele portálu GRUNDO, zejména pro autory hodnocení, komentářů, příspěvků a také pro odesílatele soukromé pošty. Portál GRUNDO nechce a nebude bezdůvodně omezovat vyjádření a názory uživatelů, avšak je nutné udržet přátelskou atmosféru, aby si všichni uživatelé portálu GRUNDO mohli příjemně užít své prodávání a nakupování.


Pravidla slušného chování uživatele portálu GRUNDO.cz


 1. Pokud ukládám na portál jakýkoliv obsah, potvrzuji tím, že k němu mám vlastnické a/nebo autorské právo.
 2. Portál GRUNDO mi slouží k tomu, abych zde prezentoval své výrobky, produkty a služby a nabídl je ostatním uživatelům.
 3. Portál GRUNDO mi neslouží k zálohování dat.
 4. Na portálu GRUNDO se chovám, píši a vyjadřuji slušně. Písemná komunikace je lehčí, protože je neosobní, ale je trvalá, a dává vizitku nejen hodnocenému, ale i hodnotiteli. Vyhýbejte se přehnaně emotivním vyjádřením.
 5. Tým portálu GRUNDO bude reagovat na vulgární výrazy a chování, které bude manipulativní, poškozující účastníky Portálu jejich smazáním a v opakovaných případech po předchozím upozornění přistoupíme k zamezení možnosti psát příspěvky či komentáře. Případně přistoupíme k dočasnému nebo trvalému vyloučení z účasti na portálu GRUNDO.
 6. Administrátoři portálu GRUNDO mohou zasahovat do příspěvků, které budou příliš obecné, dlouhé, nelogické, nepravdivé, nepodložené, pomlouvačné, výsměšné, manipulativní, ironické a budou poškozovat uživatele Portálu. Snažte se dodržovat správnou logickou strukturu a pravopis svých příspěvků.
 7. Souhlasím s tím, aby administrátoři portálu GRUNDO v případě porušení etického kodexu nebo podmínek používání serveru smazali mnou vložený obsah.
 8. Nezasílám nevyžádaná reklamní sdělení, na portál GRUNDO neukládám obsah reklamního charakteru a neporušuji platné zákony. Komerční texty (reklamní texty a hyperodkazy) budou odstraněny nebo redukovány, pokud budou vloženy bez povolení administrátora portálu GRUNDO.
 9. Pokud dojde ke sporu, kontaktuji nejprve protistranu osobně, vnitřní poštou portálu GRUNDO. Pokud neuspěji, kontaktuji Pomocnou ruku GRUNDO. Pomocná ruka GRUNDO se bude snažit o vzájemnou dohodu a smír. Administrátor portálu GRUNDO si vyhrazuje právo rozhodnout v případě sporů. Tato rozhodnutí bude činit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 10. Není dovoleno vydávat se za zaměstnance či administrátora portálu GRUNDO, a to jak obsahem příspěvku, tak přezdívkou.
 11. Nesnažím se jakýmkoli způsobem ohrozit chod portálu GRUNDO, získat přístupové údaje jiných uživatelů nebo jinak ohrozit chod Portálu.
 12. Je zakázáno jakékoliv napodobování grafického ztvárnění portálu GRUNDO nebo jeho částí.
 13. K ostatním uživatelům komunity portálu GRUNDO se chovám tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně.