help
V košíku: 0 položek
Za: 0 Kč
 
Úvodní stránka > Historie řemesla
 

Historie řemesla

Co je řemeslo?
 • určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy, resp. vytváření zisku,
 • má charakteristický vysoký podíl ruční práce,
 • je specifické používáním specializovaných nástrojů a pomůcek,
 • stalo se základem pro průmyslovou výrobu,
 • je intelektuální dovedností a osobní schopností doplněné velice často manuální příslušnou zručností, odbornou erudicí a zkušeností resp. praxí daného jedince,
 • umělecké řemeslo nemůže vykonávat každý, vyžaduje i tvůrčí schopnosti, které nejsou každému dány, např. vymyslet a předložit vlastní originální umělecký návrh,
 • rozvojem stále více stoupají nároky na intelektuální úroveň řemeslníků a přibývá řemesel, kde je středoškolské či vysokoškolské vzdělání samozřejmostí.


Jak vzniklo řemeslo?
 • souběžně s postupující specializací lidských činností - některé práce, vyžadující vysokou odbornost a/nebo zručnost, postupně ji začali vykonávat jedinci, touto odborností či zručností vynikající.

Jaký byl rozvoj řemesla?
 • byl nejprve zajišťován po dědické linii – předáváním zkušeností potomkům,
 • později přibírali řemeslníci učedníky – tovaryše, kteří zvyšovali produktivitu jejich práce (zkušený mistr se mohl věnovat činnostem, vyžadujícím vyšší kvalifikaci, zatímco tovaryš vykonával rutinní a snazší práce) a souběžně získávali potřebné znalosti,
 • s rozvojem měst pak začaly vznikat první organizace řemeslníků, sdružující představitele daného řemesla v městě či regionu – řemeslné cechy. Ty na sebe převzaly část agendy, neúměrně zatěžující jednotlivé členy sdružení – otázky vyjednávání, otázky stanovení cen či organizačně technické otázky,
 • postupně se zavedla formalizovaná pravidla pro výkon činnosti (např. tovaryšské zkoušky) a do značné míry i garantovala minimální kvalitativní úroveň výkonu řemesla,
 • rozvojem společnosti byly cechy spíše na překážku a byly formou zákonů zrušeny,
 • dnes vše organizuje stát a cechy se dnes věnují jen samotnému řemeslu.